SKYMACROMEDIA KALİTE POLİTİKASI


SKYMACROMEDIA müşterilerimizin var olan ihtiyaçlarını, beklentilerini doğru tespit edip, sürekli olararak bunların karşılanmasına odaklanır ve memnuniyetlerini sağlar. İş yaşamındaki yenilikçi yaklaşımları benimseyen yönetim anlayışı ve toplam kaliteye inancı güçlü çalışanlarımızla, - Hatalara zamanında ve sistemli müdahale edilir. Bir daha tekrar etmemesi için her kademede düzeltici ve önleyici faliyetler yapılır.- Kalite Yönetim Sistemi ve Politikamız, periyodik olarak gözden geçirilerek geliştirilir ve etkinliği artırılır. SKYMACROMEDIA verdiği hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak için aşağıda bulunan değerlere bağlı kalmayı amaç edinmiştir.

DEĞER YARATMA


SKYMACROMEDIA, başta hizmet verdiği kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle SKYMACROMEDIA, değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışır.

SÜREKLİ ÖĞRENME


Sürekli öğrenme sürekli iyileştirme için ön koşuldur. Bu nedenle SKYMACROMEDIA, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem de diğer benzer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. Çalışanların ve gönüllülerin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde desteklenir ve teşvik edilir.

ETİK DAVRANIŞ


SKYMACROMEDIA çalışanları ve gönüllüleri, paydaşlarına karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemişdir. Bu nedenle SKYMACROMEDIA etik kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak, profesyonelce davranış sergiler.

İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME


Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması, iş birliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle SKYMACROMEDIA, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır.

HİZMET ODAKLI


SKYMACROMEDIA hizmet verdiği bütün kurumlara saygılı ve sevecen bir ilişki ile kurar ve sürdürür. Kurumların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdır. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin, hizmeti alan kurumlar olduğunun bilincindedirler.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLME


SKYMACROMEDIA reklam, tanıtım ve etkinlik faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.