MESAJ AÇISINDAN REKLAM

Her reklam, hedef kitlesine bir mesaj sunmak için yapılır. Reklama harcanan para kadar, yanlış mesajı düzeltmek için de para harcanacağı unutulmamalıdır. Bu açıdan reklamları mesajlarına göre sınıflamak istiyoruz.

Kurumsal Reklam: Kurumun adının ve büyüklüğünün ve hedeflerinin ve vizyonunun öne çıktığı reklamlardır. Genellikle imaj ağırlıklıdır. Ama farklı bir şekilde de tasarlanan reklamlar mevcuttur. Halka arzlar bu farklılığa örnektir.

Ürün Reklamı: Ürünün adının-fiyatının-garantisinin-kalitesinin-nasıl ulaşılabileceğinin vb özelliklerinin hepsinin ya da bir kısmının belirtildiği, ama ürün için yapılan reklamlardır.
Öncü Reklamlar: Bir markanın ürünü yerine, bir ürün kategorisinin gelişmesini sağlarlar. Bu reklamlar genellikle sektörün büyümesine katkıda bulunan reklamlar, demektir. Cam şişe reklamları (şişe cam) ya da meyve suyu kutusunun (tetra-pak) reklamları.

Tasarım (Dizayn): Açıkhava reklamlarının kısa ve güçlü bir etki yaratabilmesi için iyi bir tasarım önemlidir.

Rekabet Reklamları: Piyasadaki aynı üründen birden fazla rakip olduğundan öne geçmek için yapılan reklamlardır. Burada ürünün özelliklerin öne çıktığı ve rakipten daha iyi olduğunun anlatıldığı reklamlar yapıldığı gibi, tamamen duygusallığa, kişiliğe, marka sadakatine vurgu yapılan reklamlarda yapılabilmektedir.

Karşılaştırlmalı Reklam : Rakiplerden farklı olan üstünlükler anlatılır. Fiyat -kalite-satış sonrası hizmet vb. Ama bunda çok dikkatli olmak ve haksız rekabete sebebiyet vermemek gerekmektedir. Bu konu yasalarla korunmuş bir konudur. Onun için tehlikeli bir alandır.

Hatırlatıcı Reklam: Ürünün hayat eğrisinin olgunluk ve düşüş evresinde başvurulan reklam türüdür. Her marka ne kadar güçlü olursa olsun, dalgalı bir seyir izler. Çok güçlü markada tüketicisini takip etmekte zorlanırsa düşüşe geçebilir. Çok zirvelerde iken de düşüşe geçerken de yapılacak işler vardır. Hatırlatıcı reklamlar, hem bu zamanlarda görevlerini yaparlar hem de müşteri sadakati oluşturmaya destek olurlar.